תנאי השימוש

הקבצים יסופקו בע”ה בתוך כשלושה ימי עסקים מקבלת התשלום המלא של ההזמנה.

במקרים דחופים ניתן לזרז את הטיפול בתוספת תשלום.

תוספת זמנים לאחר ביצוע התשלום בעלות של 20 ש”ח + 10 לכל זמן שמזמינים.

לקוח יקר:

  • החברה עושה כל מאמץ בכדי למנוע טעויות ושיבושי תוכן.

  • החברה אחראית לתקן כל טעות ושיבושי תוכן שנמצאו על ידי הלקוח.                                                                                                                                                                  (אין אחריות על טעויות שנגרמו עקב מילוי לא נכון (או לא מספיק מפורט) של טופס ההזמנה).

  • אחריות הגהת הקובץ / הלוח בטרם הדפסתו חלה על הלקוח בלבד!

  • החברה אינה אחראית לטעויות שימצאו לאחר ההדפסה.

ביטוח אחריות על נזקי תוכן בהדפסה כרוכה בתשלום נוסף מראש של 10% מעלויות ההדפסה של הלקוח

הזמנת הקובץ מותנית בכך שהלקוח לא יתבע פיצויים על נזקים שיתגלו אחרי ההדפסה בגלל טעויות ושיבושי תוכן. גם במידה ויגרם לו נזק כספי רב – הלקוח ישא בתוצאות. אחריות בדיקת תקינות הזמנים ואישורם בטרם ההדפסה חלה על הלקוח בלבד והחברה פטורה מכל אחריות כספית או מוסרית.